" />

พิธีเปิดโครงการมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ : Galleries Night 2022 (Street Arts : SWU Unique)

3 พ.ค. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ

: Galleries Night 2022 (Street Arts : SWU Unique)


ข่าวและกิจกรรมล่าสุด


พิธีเปิดโครงการมหกรรมวัฒนธ

3 พ.ค. 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบด...

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง

17 มี.ค. 2565
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายกลุ่ม...

โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาท

17 มี.ค. 2565
โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ....