ข่าวและกิจกรรม


3 1

03
พิธีเปิดโครงการมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ : Galleries Night 2022 (Stre
3 พ.ค. 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะนา...
อ่านต่อ
17
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื
17 มี.ค. 2565
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement)” ....
อ่านต่อ
17
โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้าไทยสู่สากล
17 มี.ค. 2565
โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล . เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2565 ณ หอนิทรรศการg23 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี...
อ่านต่อ
20
พิธีเปิดนิทรรศการจิตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
20 ก.ย. 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ จิตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "10 ภาพ : เสด็จทางสถลมารค" โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง ....
อ่านต่อ
19
เทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19 ก.ย. 2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง เป็นประจำทุกปี ในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 มหาว...
อ่านต่อ
11
โครงการ "มศว พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกร
11 ก.ย. 2562
โครงการ "มศว พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"   ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอดน...
อ่านต่อ
10
ขอเชิญชมภาพยนตร์และเสวนา หัวข้อ “อัตลักษณ์นิสิต มศว สืบสานอุดมการณ์ปราชญ์ผู
10 ก.ย. 2562
ขอเชิญชมภาพยนตร์และเสวนา หัวข้อ “อัตลักษณ์นิสิต มศว สืบสานอุดมการณ์ปราชญ์ผู้ทรงศีล The BMOC ๒๐๑๙” และชมผลงานทางวิชาการและสร้างสรรค์ จากนิสิตครู ณ หอดนต...
อ่านต่อ
05
นิทรรศการ จิตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ก.ย. 2562
ขอเชิญชมนิทรรศการ  จิตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "10 ภาพ : เสด็จทางสถลมารค" ศิลปะไทย-ลาว ผลงานสร้างสรรค์จากงานวิจัย...
อ่านต่อ
04
ผลงานภาพยนตร์จากนิสิตสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
4 ก.ย. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมชม 11 ผลงานภาพยนตร์จากนิสิตสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ใน "เทศกาลภาพยนตร์สั้น เบบี้ธีสิส ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล รุ่นที่ 9"...
อ่านต่อ
08
นิทรรศการ "70ปี ศรีสง่าแก่มหานคร"
8 พ.ค. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ขอเชิญชมนิทรรศการ "70ปี ศรีสง่าแก่มหานคร" . ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น (ยกเว้นวั...
อ่านต่อ
21
นิทรรศการ "bare ตัวเปล่า เล่าเปลือย"
21 ม.ค. 2562
ขอเชิญชมนิทรรศการ "bare ตัวเปล่า เล่าเปลือย" 60 ปี รุ่งพันธ์  บุรุษชาติ พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ และศิลปินรับเชิญ  จำนวนกว่า 100 ท่าน มาร่วมจัดแ...
อ่านต่อ
04
วันเด็กประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 ม.ค. 2562
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน” ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  ณ อาคารก...
อ่านต่อ
21
นิทรรศการ 88 ปี อารี สุทธิพันธุ์ : วันครูศิลปะ
21 ธ.ค. 2561
ขอเชิญชมนิทรรศการ 88 ปี อารี สุทธิพันธุ์ : วันครูศิลปะ ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม  ...
อ่านต่อ
23
พิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่อาจารย์ดีเด
23 พ.ย. 2561
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชิ...
อ่านต่อ
09
ขอเชิญประชาคม มศว นิสิต และประชาชน  เข้าร่วมโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรี
9 พ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญประชาคม มศว นิสิต และประชาชน  เข้าร่วมโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม  “ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อน...
อ่านต่อ
06
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561
6 พ.ย. 2561
ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงรา...
อ่านต่อ
22
โครงการเครือข่ายศิลปกรรม: มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และศิลปะการแสดงนิพนธ์
22 พ.ค. 2561
[คณะศิลปกรรมศาสตร์] ขอเชิญชมการแสดง “โครงการเครือข่ายศิลปกรรม: มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และศิลปะการแสดงนิพนธ์ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2...
อ่านต่อ
20
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ Engram ของนักศึกษา สาขาวิชาภาพถ่าย คณะศิลปะและ
20 พ.ค. 2561
[20 พฤษภาคม 2561] นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ Engram ของนักศึกษา สาขาวิชาภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่ง จะจัดแสดงผลงาน ระหว่าง 20 - 26 พฤษภาคม 256...
อ่านต่อ
07
ลงานศิลปะภาพถ่าย งานศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาพถ่าย คณะศิลปะและการออก
7 พ.ค. 2561
บรรยากาศ การเตรียมจัดแสดงผลงานศิลปะภาพถ่าย งานศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งจะจัดแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2561 ...
อ่านต่อ