ศิลปิน

Amnard Yensabai (อำนาจ เย็นสบาย)

ข้อมูลศิลปิน :

ชื่อ : อำนาจ เย็นสบาย
เกิด : 11 กรกฎาคม 2490 นครปฐม
ที่อยู่ : วิวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เว็บไซต์ : www.rama9art.org/amnard

การศึกษา:

2513 - กศบ. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
2532 - กศม. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัล/เกียรติยศ:

2523 - รางวัลดีเด่นหนังสือ สำหรับเด็ก คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
2526 - รางวัลชมเชยนวนิยายเรื่อง คืนฟ้าหนาว คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
2532 - รางวัลดีเด่นรวมเรื่องสั้น ใต้พื้นน้ำ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
2537 - ทุนวิจัยจากกรรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
2537 - ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลงาน:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y